جراحی فک و صورت شامل:
- کشیدن تمامی دندانها و ریشه ها
- جراحی دندانهای عقل نهفته و نیم نهفته
- جراحی نمایان کردن دندان نیش نهفته برای درمانهای
  ارتودنسی
- انواع جراحی آبسه های داخل و خارج دهانی
- جراحی تومورها
- ایمپلنت و کاشت دندان و ...