خیلی از شماها حداقل یک بار عصب کشی را تجربه کرده اید.
معمولا کسی که کارش به عصب کشی می رسد، قبل از آن - یک دوره درد دندان راهم تحمل کرده است و معمولا مراحل عصب کشی هم ممکن است همراه با درد باشد.
در نهایت بعد از عصب کشی هم ممکن است چند روزی درد داشته باشیم.
همه این موارد باعث می شود که عصب کشی یاد آور درد برایمان باشد. حقیر در این مدت ، دریافته ام که بیماران درباره ی عصب کشی و مراحل اجرای آن ابهامات زیادی دارند. لذا سعی می کنم در طی انجام کار، بیماران را با مسائل پیرامون آن آشنا کنم.
در این مطلب هم سعی کرده ام مراحل مختلف عصب کشی را برای شما توضیح دهم.  1- دندانی  که دچار پوسیدگی شده و به عصب رسیده است -  ورود میکروب ها به پالپ دندان باعث ایجاد التهاب در پالپ شده و این التهاب باعث افزایش حجم پالپ می شود. با توجه به اینکه پالپ دندان در یک محفظه بسته واقع شده، باعث افزایش شدید فشار داخلی آن می شود. این افزایش فشار، منجر به فشار آمدن به پایانه های عصب دندان شده و درد دندان شروع می شود. علت افزایش درد دندان در شب این است که موقعی که دراز می کشیم، فشار داخلی پالپ دندان باز هم بیشتر می شود. در زمان های قدیم سیخ داغ شده را به محل پوسیدگی وارد می کردند و دندان درد خوب می شد. علت آن بود که با سوراخ کردن سقف پالپ و جاری شدن خون، فشار داخل پالپ کاهش پیدا کرده و درد کم می شد. ما هم در مطب، جلسه ی اول چنین کاری می کنیم، البته مُدرن تر و استریل تر- ما با بی حسی و فرز و توربین دندان پزشکی پالپ را باز کرده و پانسمان می کنیم و این کار باعث خوب شدن دندان درد می شود . در ادامه کانالها پر شده و بیمار بسته به شرایط جهت پرکردن تاج دندان موسوم به جلسه ترمیم وقت داده میشود .